Ubytování a sauna v hotelu region Praha, popřípadě pobyt v penzionech, apatrmánech se saunou nebo výběr ubytování se saunou v blízkém okolí.


Stověžatá Praha, město historie, hudby, literatury a architektury. Osmnáct let po pádu Železné opony je Praha jedním z nejpopulárnějších míst, které jezdí obdivovat turisté z celého světa – všichni chtějí poznat její jedinečnou atmosféru a krásu.

Město Praha je ověnčeno mnoha lichotivými přízvisky. Mezi velmi často používaná patří – stověžaté město nad Vltavou. Skutečně, podíváme–li se z některého vyhlídkového bodu, vidíme doslova les věží a věžiček. Věže dekorují četné sakrální stavby, ale upozorňují i na významné veřejné budovy. V panoramatu města se též výrazně uplatňují historické vodárenské věže, v minulosti zcela nezbytné pro život města, stejně jako samostatně stojící zvonice. Povětšinou nárožní věže zdobí i některé paláce a měšťanské domy, především na Starém a Novém Městě, Malé Straně a Hradčanech. I naše doba přispěla do celkového výčtu mnohými stavbami industriální architektury. Můžeme tak konstatovat, že označení Praha stověžatá, je více než historická záležitost. Pražských věží a věžiček je ve skutečnosti několik tisíc.

 

Čerpáno https://www.atlasceska.cz/praha/ , https://stovezata.praha.eu/index.html